Tiêu huỷ đàn lợn 20.000 con: Họp bàn 1 quyết định chưa từng có