00:00

Tìm thấy 'cụ' tinh trùng già nhất quả đất được bảo quản tươi rói trong khối hổ phách 100 triệu năm tuổi

TIN LIÊN QUAN