Tìm thấy thêm 1 thi thể nữ giới trong căn nhà nơi phát hiện thi thể giấu trong thùng nhựa

Người phát hiện vụ việc cho hay: Căn nhà được chủ nhà cho thuê đã lâu.

Pháp luật