Tìm thấy thi thể phóng viên bị lũ cuốn cách nơi gặp nạn 100 km