Tìm thấy viên kim cương kép quý hiếm đâu tiên trong lịch sử

Công ty khai thác đá quý hàng đầu của Nga tuyên bố vừa tìm thấy viên kim cương kép, ước tính khoảng 800 triệu năm tuổi ở nước Cộng hòa Sakha, Nga

Thời sự