Tin buồn cho fan iPhone: Lịch ra mắt tiếp tục bị lùi do ảnh hưởng của dịch Covid-19