Tin độc quyền: Quyết định tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Trong đó, Điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng.

Thời sự