Tin độc quyền: Thông đường sắt Hà Nội - Lào Cai sau nhiều ngày chia cắt

Để có thể nhanh chóng thông tàu, Tổng công ty đường sắt VN đã tổ chức thi công xúc chuyển đất đá sụt; Tổ chức cẩu, di chuyển các toa xe bị vùi lấp ra khỏi khu vực…

Xã hội