Tin độc quyền: Tự chủ tài chính - Thách thức lớn của bệnh biện công lập ở TPHCM

Lộ trình của Bộ Y tế là đến năm 2020 sẽ tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và cả khấu hao tài sản. Từ đó quyết định mức giá dịch vụ Y tế. Và điều đó cũng đặt áp lực cho các bệnh viện phải tiến hành tự chủ tài chính, không thể trông chờ vào bầu sữa mẹ là nguồn ngân sách nhà nước nữa.

Xã hội