Tin hay không tuỳ bạn, tất cả những món ăn này đều được robot thực hiện