Tin tức kinh tế ngày 12/6: Cảnh giác trong thu hút đầu tư Trung Quốc