Tin tức thế giới 17/12: Mỹ theo dõi 'chặt chẽ' Triều Tiên và đề xuất 'bước đi khả thi'