Tin vui: Những trường hợp học sinh được miễn đóng học phí bắt đầu từ ngày 1/7, học sinh ngoài cơ sở công lập được hỗ trợ học phí