Tin vui cho người dùng iPhone 2 SIM: iPhone 11 Pro 5.8 inch nay cũng có phiên bản 2 SIM vật lý