Tình hình COVID-19 sáng 1/7: Gần 10,6 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2