Tình một đêm thì chạy vẫn là tốt nhất

Cơ mà chạy dáng mẹ thiên hạ thế kia thì một đêm là quá phê con dê rồi.