Tỉnh thứ 12 ở miền Tây xuất hiện dịch tả heo châu Phi