Tinh tinh mẹ tỉ mỉ chà răng cho đứa con nuôi vừa qua đời

Một con tinh tinh mẹ dùng một nhành cỏ cẩn thận chà sạch răng của đứa con nuôi vừa qua đời như đang tiến hành nghi thức khâm liệm.

Chuyện lạ