Tổ chức đá gà vào Giỗ tổ Hùng Vương vì nghĩ công an... bận việc