Tổ chức lễ tưởng nhớ, công bố những bức ảnh xúc động của Thứ trưởng Lê Hải An