Tổ hợp Pantsir-S1 cùng các xe cơ giới của LNA như xe tăng T-54/55, pháo phản lực 107mm H-12 (Type 63) và xe bán tải gắn súng máy được vận chuyển tới khu vực chiến sự tại Tripoli.

NA

Quân sự