Tọa đàm sĩ quan trẻ Việt Nam - Lào

Chiều 12-6 tại Hà Nội, Trung tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội - Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung tá Amphone Soukvixay, Phó phòng Thanh niên QĐND Lào đã đồng chủ trì cuộc tọa đàm giữa sĩ quan trẻ QĐND Việt Nam và sĩ quan trẻ QĐND Lào.

Tại cuộc tọa đàm, hai bên đã giới thiệu khái quát cho nhau về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ cơ bản, tình hình hoạt động của Ban Thanh niên Quân đội – Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Phòng Thanh niên QĐND Lào. Trung tá Trần Viết Năng và Trung tá Amphone Soukvixay nhấn mạnh quan hệ quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam – Lào. Về hoạt động công tác thanh niên, trong những năm qua, quân đội hai nước đã tổ chức nhiều đợt giao lưu sĩ quan trẻ.

Quang cảnh cuộc tọa đàm.

Ban Thanh niên Quân đội – Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Phòng Thanh niên QĐND Lào đã tổ chức nhiều đợt tập huấn trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho cán bộ QĐND Lào. Trung tá Trần Viết Năng và Trung tá Amphone Soukvixay đánh giá với vị trí, vai trò là lực lượng chủ yếu, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của quân đội, thanh niên quân đội hai nước nói chung và sĩ quan trẻ hai nước nói riêng đã kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của đất nước, dân tộc và quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hai bên nhất trí cho rằng trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tọa đàm, trao đổi giữa thanh niên quân đội hai nước, qua đó góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Theo Tin, ảnh: HOÀNG VŨ/Quân đội Nhân dân

Tags: Việt Nam Lào  |  tọa đàm  |  quân đội  |  trung tá  |  sĩ quan  |  QĐND Lào  |  thanh niên  |  tổ chức  |  Trần Viết Năng  |  Amphone Soukvixay  |  nhiệm vụ