Toà tuyên án vụ AVG: Ông Nguyễn Bắc Son có thoát án tử hình?