Toàn bộ 80 công dân từ Mỹ về nước xét nghiệm âm tính Covid-19