Toàn cảnh dãy nhà bị núi lở 'san phẳng', chôn vùi 22 chiến sĩ ở Quảng Trị