Toàn hệ thống ngầm 2,6km của metro Bến Thành - Suối Tiên

Tuyến metro đầu tiên của TP HCM có 2,6km nằm dưới lòng đất 17 - 33m gồm đường hầm và các nhà ga Bến Thành, Nhà hát TP và Ba Son.

Xã hội