Tóc Tiên ‘gục ngã’ trước kiến thức 'khủng' của cậu bé Vĩnh Phúc

Một trong những thử thách nổi bật của tập này là Nhận diện quốc huy của Quang Bình.

Giải trí