Tóc Tiên nuối tiếc trước thần đồng 9 tuổi biết 10 ngôn ngữ

Nổi bật trong tập 5 của Siêu trí tuệ Việt Nam là phần thi Thế giới đại từ điển của cậu bé 9 tuổi Anh Đức.

Giải trí