Tốc độ kết nối LTE của Samsung Galaxy Note8 nhanh gấp đôi iPhone X

Có thể nhiều người không mấy quan tâm vấn đề này và chỉ khi ở một vị trí sóng kém, mạng chậm mới nhận ra được giá trị của sự khác biệt.

Khám phá