Tội phạm phải xin lỗi hai con gà bị nhồi gần 1.400 viên ma túy

Cảnh sát Thái Lan bắt kẻ buôn ma túy xin lỗi hai con gà vì đã nhồi vào diều chúng bao cao su chứa đầy ma túy đá.

Pháp luật