Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chuẩn bị thật tốt nhân sự Quân đội tham gia Trung ương khóa XIII