Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk