Tổng cục Hải Quan ban đầu xác định Asanzo có dấu hiệu 'lừa dối người tiêu dùng'