Tống đạt - cách giao giấy tờ theo cách đặc biệt với người phạm tội

Tống đạt là một hoạt động giao văn bản, thông báo... của các cơ quan tư pháp mà đảm bảo người nhận được giao tận tay.

Tống đạt theo quy định trong tố tụng hình sự, hay dân sự đều là hoạt động đặc thù. Dù chỉ là giao những văn bản, thông báo trong tố tụng nhưng tính chất của những giấy tờ này lại đặc biệt, bao gồm: cáo trạng, lệnh tạm giam, bản ản, quyết định thi hành án... Vì thế việc tống đạt được thực hiện theo nguyên tắc riêng.

Theo Bảo Hà - Nguyễn Nga/Vnexpress