Tổng giám đốc Vietjet được bình chọn là 'CEO của năm' khu vực Châu Á Thái Bình Dương