Tổng thầu Cát Linh-Hà Đông thừa nhận, ga đường sắt bán cây