Tổng thầu Trung Quốc nợ thầu phụ, không có tiền không điều được người sang

Ngoài nợ các nhà thầu phụ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Tổng thầu Trung Quốc còn nợ các nhà cung cấp thiết bị rất lớn. Nếu không có 50 triệu USD rất khó để điều động nhân sự sang VN.

Thứ năm, 04/06/2020 19:23

Thời sự