Tổng thống Donald Trump vui vì đánh thuế Trung Quốc được 'hàng tỉ USD'