Tổng thống Pháp đối mặt thách thức từ làn sóng 'Xanh'