Tổng thống Philippines chấp nhận 'nhờ vả' Mỹ chống khủng bố