Tổng thống Putin: Nga hy vọng có thể chỉ cần chưa đến 2-3 tháng để 'đánh bại' dịch COVID-19