Tổng thống Trump: Sẽ tăng thuế hàng Trung Quốc lên cao nữa nếu không có thỏa thuận