00:00

Tổng thống Trump đột ngột kiểm tra sức khỏe trong 2 tiếng

TIN LIÊN QUAN