Tổng thống Ukraine kêu gọi Đức tăng hiện diện quân sự tại Biển Đen