Tổng thư ký Quốc hội nói về nhân sự thay thế bà Kim Tiến