Trại cai nghiện tại gia, chuyện đàn con nằm 3 ngày bên xác mẹ và chân dung những 'tỉ phú không lương'