Trai ế Nhật Bản biểu tình phản đối ngày Valentine

Các thành viên của hội ‘Liên minh Cách mạng đàn ông ít hấp dẫn với phụ nữ’ đã xuống đường tuần hành, kêu gọi chấm dứt ngày Lễ tình nhân (Nguồn: Ruptly)

Thế giới