Trái ý vụ xung đột Biển Đen, Thứ trưởng Ukraine tung cước đạp nghị sĩ Quốc hội trên sóng truyền hình