Trailer phim tài liệu vạch trần scandal của Seungri do SBS phát sóng

Trailer phim tài liệu vạch trần scandal của Seungri do SBS phát sóng.