Trận Malaysia - Indonesia, cảnh sát họp còn nhiều hơn 2 đội